Gezondheidscentrum

Hoe leg je uit wat somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten zijn? Mensen die last hebben van SOLK voelen zich vaak onbegrepen. Voor de huisarts is het ook niet eenvoudig.

De Utrechtse stichting Zuilen Ondiep Gezond ontwikkelde het 4D-model. Dit is een communicatie- en analysemodel voor professionals in het medische en sociale domein. Het wordt gebruikt bij patiënten met complexe problematiek. Mensen die hun gezondheid als slecht ervaren en problemen hebben in meerdere levensgebieden.

Ruth Lenstra, praktijkondersteuner GGZ bij Gezondheidscentrum Ondiep, vroeg mij of ik een script wilde schrijven voor een animatiefilm over SOLK. Een animatie voor patiënt en professional. De korte animatie wordt ontworpen door Kokako en verschijnt in najaar van 2016.