Portretten & Journalistieke verhalen

Als journalist schrijf ik voor onafhankelijke media en maatschappelijke betrokken organisaties. Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in verhalen die te maken hebben met zorg en welzijn. Het fascinerende van zorg en welzijn vind ik de manier waarop de verschillende partijen (zorgverleners, zorgbieders, zorgontvangers) denken, spreken en handelen. Gaat een verhaal over wat er met een zorggever gebeurt als die zelf zorg ontvangt, dan zit ik op het puntje van mijn stoel.

Kea 1

Als de tijd stil staat

Als huisarts had zij al mensen geholpen met euthanasie. Ook toen het nog niet mocht. Maar wanneer haar man, die lijdt aan de ziekte van Parkinson en aan dementie, aangeeft dat hij uit het leven wil stappen, komt Kea Fogelberg voor een groot dilemma te staan.

Luister naar de eerste minuut van het verhaal over Kea en Hans:

Op 22 april 2017, ruim een jaar na het overlijden van Kea’s man Hans, publiceerde de Volkskrant het verhaal dat ik samen met mijn vader schreef. Een jaar later kregen we de eervolle vermeldingMeestervertellers van 2017‘.
 

Het verhaal over Kea Fogelberg (1950-2021), met toelichting van de makers, vind je op de website van de Stichting Verhalende Journalistiek.

Bij DWDD begon ik met mijn vader begon ik over het einde

Henk Blanken heeft parkinson en daarmee een verhoogde kans op dementie. Sinds hij dat weet strijdt Henk voor een wijziging van de euthanasiewet. Hij wil dat iemand die dementeert of gaat dementeren een naaste kan aanwijzen die het moment van euthanasie kan bepalen. Op 24 oktober 2019 verscheen zijn boek ‘Beginnen over het einde’ met een manifest waarin hij een steunoproep doet voor een humaan levenseinde voor iedereen. Het boek is uitgegeven door De Correspondent. Ik ben Henks dochter en was mede-eindredacteur van zijn boek. We werden als vader en dochter geïnterviewd door de Volkskrant en waren te gast bij De Wereld Draait Door.

Journalistieke verhalen over zorg en welzijn

'Als je ons werk uitbesteedt, mist de directe link met het ziekenhuis'

Hoe voorkomen we de verspreiding van antibioticaresistentie? Is laboratoriumwerk uitbesteden zinnig? En wat is de rol van medisch data-experts? Voor artsen-microbioloog Jean-Luc Murk en Karin-Ellen Veldkamp is bij deze vraagstukken de individuele patiënt onderdeel van een grotere puzzel. 
De Medisch Specialist Jaargang 05 Editie 04.

Niet alles gaat verloren bij dementie. Liefde blijft, zag schrijfster Nicci Gerrard

Mensen met dementie verliezen op den duur bijna alles: hun zelfstandigheid, de controle over hun lichaam, hun waardigheid. Maar zichzelf raken ze nooit helemaal kwijt, ontdekte thrillerschrijver Nicci Gerrard toen haar vader deze hersenziekte kreeg.
De Correspondent, 20 februari 2019.

Met één been buiten het ziekenhuis. Wie gaat dat betalen?

Parkinsonnet en Integrale geboortezorg zijn succesvolle voorbeelden van samenwerking tussen zorgprofessionals in eerste, tweede en derde lijn, zorgbestuurders, zorgverzekeraars en beleidsmakers. Maar is netwerkgeneeskunde, en dan met name de bekostiging ervan, niet enorm ingewikkeld? Ja, dat is het. Tegelijkertijd is het een kwestie van gewoon beginnen.
De Medisch Specialist Jaargang 05 Editie 02.

Praten over schulden met chef common sense

Hoe kun je iemand met schulden en een licht verstandelijke beperking het beste ondersteunen? Doe wat Pieter-Bas van Steenisdoet. Denk logisch na, vraag wat iemand nodig heeft en help bij wat zelf niet lukt.
Zorg+Welzijn magazine nr. 3, 2019.

Elk kind verdient een veilig thuis

Het liefst was Annemarie bij een vriendinnetje, waar de familie gezellig rond de tafel zat, waar moeder altijd thuis was, waar je gezien en gehoord werd. Het waren de jaren tachtig, ergens in een Fries dorp. Ontmoet je Annemarie vandaag, dan zie je een vrolijke, sterke vrouw. Vraag je door, dan zakt haar schild. ‘Het is een soort leegte,’ zegt ze, ‘iets wat ik miste als kind, een gevoel van geborgenheid, liefde en waardering.’
Voor haar werk als onderzoeker bij Veilig Thuis maakt Annemarie de Vries weinig gebruik van haar eigen ervaringen. Ja, ze heeft wel voelsprieten voor emotionele verwaarlozing en huiselijk geweld. En ja, soms, om vertrouwen te winnen, zegt ze dat ze ook een mens is, met een verleden en een kruisje. Dat ze ook kind is geweest. Maar “bij dit werk mag je je niet laten misleiden.” Niet door de harde termen in een melding, niet door het voorbeeldige gedrag van een ouder, en niet door je eigen gevoelens.
Foto: Geisje van der Linden.
Radarmagazine, winter 2017.

Radarmagazine

Voor het relatiemagazine van Radar schreef Nina vier verhalen waarvoor ze in totaal 21 mensen interviewde:
Van Thorleif tot Habiba
Zeven leden van het Radicalisation Awarness Network vertellen over wat zij doen om radicalisering te voorkomen.
Op pad met Buurtteam Overvecht
Hoe ervaarden cliënten en hulpverleners de overgang van specialistische zorg naar generalistische zorg.
Hoe ga je om met armoede?
Over parttime ondernemersschap, vrij reizen voor minima en een actieteam dat armoede bespreekbaar maakt.
Elk kind verdient een veilig thuis
Twee medewerkers van Veilig Thuis vertellen wat een ‘veilig thuis’ voor hen betekent.
Radarmagazine, winter 2017.
 

Vragen? Stuur een bericht of bel